Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i oferir-li un millor servei.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu us.

Glossari

Hi ha 125 entrades en aquest glossari.
Tot A B C D E F H I J L M N O P Q R S T U V Y
Terme Definició
EDEMA

Acumulació abundant de líquid en un teixit a causa de diverses causes, entre elles un procés inflamatori

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

És un dels instruments que utilitza la Promoció de la Salut, i bàsicament pretén facilitar els canvis de comportament cap a conductes més saludables i que eliminin factors de reg.
Font: Cárdenas,S.,Marquès,F.yColell,R.(1998).Educació per a la salut. Barcelona. Pages editors.

ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

Prova diagnòstica que permet visualitzar directament la mucosa de l'aparell digestiu per mitjà d'un tub flexible. Fonamentalment hi ha dos tipus: la fibrogastroscòpia i la colonoscòpia.
Font: Vázquez-Iglesias JL (1992). Endoscòpia digestiva alta. I Diagnòstic

ÈNEMA

Introducció de líquid en el recte mitjançant una cànula

ÈNEMA DE NETEJA

Ènema o lavativa que s'administra amb la finalitat de buidar el contingut de l'intestí.

ÈNEMA OPAC

Prova diagnòstica que consisteix en l'administració d'un ènema o lavativa que conté una solució amb contrast que permet visualitzar la morfologia de l'intestí gruixut o còlon.
Font: Ramos L (2000). Diagnòstic radiològic de la malaltia inflamatòria intestinal.

ERITEMA NODÓS

Processo inflamatori localitzat en la pell, que es caracteritza per l'aparició de nòduls sobrelevats, dolorosos i envermellits, fonamentalment en les cames. S'associen amb més freqüència a la malaltia de Crohn.
Font: Fox MD, Schwartz RA. Erythema nudosum. Am Fam Physician 1992;46:818-22.

ESFÍNTER

Múscul en forma de anella que tanca un orifici natural, com per exemple l'esfínter anal

ESPONDILITIS ANQUILOSANT

Inflamació d'una o diverses articulacions vertebrals, que poden donar lloc a dolor i rigidesa d'esquena. Es presenta amb major freqüència en la malaltia de Crohn.
Font: Gladman DD. Clinical aspects of the spondyloarthropathies. Am J Med Sci 1998;316:234-8.

ESTENOSI

Estretor patològica d'un orifici o d'un conducte natural, com per exemple l’estenosi de l’ili que es produeix en la malaltia de Crohn.
Font: Sleisenger-Fordtran (1994). Malalties gastrointestinals. Buenos Aires: Panamericana.

ESTOMA

Orifici quirúrgic en la paret abdominal per on l'intestí es comunica a l'exterior

ESTRÈS

Resposta fisiològica inespecífica davant qualsevol sobrecàrrega produïda per aspectes biològics, psicològics o socials , en un intent de preservar l'equilibri.
Font: Mejías,F.,Serrano,Mª.(2000).Infermeria en Psiquiatria i salut mental.Madrid.Edicions D.A.

ESTRICTUROPLÀSTIA

Tipus d'intervenció quirúrgica on no es resseca cap segment intestinal sinó que s'eixampla el pas a través d'una estenosi ("estretor") generalment de poca longitud

ETIOLOGIA

Parteix de la medicina que té per objecte l'estudi de les causes de les malalties

EXACERBACIÓN

Augment dels símptomes de la malaltia, com el dolor abdominal i les diarrees. És sinònim de brot

Tot A B C D E F H I J L M N O P Q R S T U V Y